de Werf

Gebr. Damen

damenschepen

Hier een aantal voorbeelden van Damenschepen:

1958 Aadrij bouwnr 243

1958 Aadrij bouwnr 243

1948 Bejo bouwnr 156

1948 Bejo bouwnr 156

1962 Scouden

1962 Scouden


Aantal vletten zijn later verkocht aan particulieren en omgebouwd voor pleziervaart zoals de Lailax (bouwnr 301).

DelflandDelfland
De Dick Bos uit Amsterdam, in 1963 gebouwd voor het Hoogheemraadschap Delfland als patroulleboot. Afmetingen 10,00 x 2,80 x 1,00m. In 2010 te koop voor € 30.000,-.

Meermin
Meermin voormalig RWS peilvlet, bouwnummer 857, uit 1968. Afmetingen 10,52 x 3,12 x 1,45 m. Foto: M.Huiberts.

1962 Elske Maria

Artikel uit de waterkampioen 1092 van 22 januari 1963. Het schip Elske Maria is een ontwerp van Th. Gillissen en eind jaren vijftig gebouwd door de Gebr.Damen. De Elske Maria meet tien bij drie meter en eigenaar was toendertijd de heer W.A.Clignett uit Aalst. Met dank aan John Meijwaard.

"... Twee jaar gelden bestelde een leraar H.T.S. uit Eindhoven een motorjacht dat hij de naam Elske Maria gaf. Met de kruiser van 10 x 3 meter voer hij "binnendoor" naar de Middellandse zeekust in Frankrijk, om vandaar de oversteek naar Spanje te maken. Op die tocht passeerde hij 240 sluizen. Hoewel de reisduur ongeveer een maand was keerde hij op dezelfde manier terug naar het vaderland. Hij kwam naar Hardinxveld om uitgebreid verslag uit te brengen, onder meer van zijn bevindingen met de automatische piloot en zijn gevecht tegen de stroom op de Rhone, waar de 46 pk motor op volle kracht moest draaien voor een snelheid van een meter per minuut...."
Uittreksel uit jubileumboek 1967.

1955 Margaretha
In 1965 werd de Margaretha opgeleverd. Het grootste pleziervaartuig tot dan toe gebouwd.

SchengeSperanza
De Speranza, in 1971 gebouwd voor RWS als Schenge. Voormalig motorpeilvlet van Rijkswaterstaat directie Zeeland. Afmetingen 12,7 x 3,5 x 0,9 m. Foto A.Rond.

Nimia IjsselmondeAdria strekdam
In 1952 is bouwnummer 200 opgeleverd, 15.12 x 3.22 x 1.14 m. De Nimia was een werkvlet voor Phs van Ommeren. Deze vlet had als taak om de communicatie tussen de binnenvaarttankers van v.Ommeren binnen het havengebied te verzorgen. Menig bemanningslid is van en naar boord gebracht. Via het dak van de stuurhut kon men aan boord van de lege tankers komen. De Nimia is nu varend erfgoed in de vaart onder de naam Cycloop. Zusterschip Adria is in 1955 gebouwd. Beide vletten, ook wel spido's genoemd, zijn in 1970 verkocht.

PorzanaPorzana
Lofzang van een makelaar uit 2005 over een te koop zijnde damenvlet, bouwjaar 1966. In 2017 weer te koop voor € 37.500.

De 'Porzana' durven we met een gerust hart een absolute topper te noemen. Wanneer de traditie wat onderhoud betreft wordt voortgezet dan zou je vermoeden dat dit schip het eeuwige leven zal krijgen.De start was op zich al heel bijzonder omdat Damen, de werf waar het schip zijn oorsprong vond, eigenlijk geen plezierjacht bouwer is, maar een wereldnaam heeft verworven in alles wat beroepsmatig wordt ingezet en derhalve van onverwoestbare kwaliteit dient te zijn. Dat niveau is met zekerheid in dit schip terug te vinden!!Je zou kunnen vermoeden dat van dergelijke werven grofstoffelijk gebouwde schepen komen, maar niets is minder waar. Het schip is met liefde voor detail ontworpen, prachtig in elkaar gelast en dat is behalve mooi om te zien, evenals het timmerwerk van heel hoge kwaliteit. Zondermeer een voorbeeld dat alleen maar navolging verdient, maar jammer dat het vaak heel anders gaat!
Wanneer dit de standaard voor alle bij Damen gebouwd schepen weergeeft, verdienen ze niets dan lof en verwondert het niet dat ze uitgegroeid zijn tot wat ze nu zijn! Zes en negen. Met deze ijzersterke rondspant die maar liefst een huiddikte van zes millimeter heeft, en een waterverplaatsing van negen ton, mag U tijdens het varen alle comfort verwachten en daarin zal ze niet teleurstellen. Grote rivieren als de Waal of de Duitse Rijn zijn voor dit schip, in tegenstelling tot veel andere kruisers, geen enkel probleem. Deze vlet gaat niet over golven, maar er dwars doorheen! De huiddikte van zes millimeter legt mogelijk een van de weinige links naar de afkomst van de Porzana.

1949 Reiger
Bakdeksalonkruiser gebouwd in 1949, een Damen Classic en varend erfgoed. Afmetingen 14,70 x 3,40 x 1.10 m. Gewicht 16 ton met teak opbouw. 120 pk DAF motor uit 1964.

2023 Reiger

In 2023 heeft de CEO van Damen Shipyard, Arnout Damen,  de Reiger (oorspronkelijke naam) aangekocht en opgeknapt.

2023 Werfbezoek

Damen Hardinxveld

In 2023 heeft Dina Damen, Conservator Bedrijfshistorische Collectie Damen, deze website gevonden en uitgenodigd om op bedrijfsbezoek te komen.  De vader van Dina heeft onze vlet gebouwd. Na bezoek op het hoofdkantoor in Gorinchem mochten we een kijkje nemen op de oude werf in Hardinxveld. Damen Shipyards Hardinxveld is gespecialiseerd in de levering van op maat gebouwde kleine en middelgrote schepen.

Eind 2023 wordt deze werf gesloten, we waren dus op tijd om een kijkje te nemen. De werkzaamheden en personeel worden verplaatst naar de werf in Gorinchem. Op deze dag lag de 9 m Gillissen vlet van Dina en de 15 m lange jacht uit 1949 van de huidige CEO Damen Shipyards Group op de werf.

Hal waar de vlet is gebouwd

In deze hal is onze vlet in 1963 gebouwd. Met hulp van Dina mochten we naar binnen om foto's te maken. Hier is het ooit begonnen als een houten schuurtje aan de oevers van de Merwede, nu uitgegroeid tot één van ‘s werelds grootste scheepsbouwers.