de Werf

Gebr. Damen

Familiebedrijf Gebr. Damen in Hardinxveld-Giessendam werd in 1927 opgericht door de gebroeders Damen. Zij begonnen met het bouwen van boten voor parlevinkers op de rivier. Later kregen ze Rijkswaterstaat als grote klant. Daaraan leverde Damen onder meer kantonnierboten, peilboten en vletten. Andere klanten in die tijd waren baggermaatschappijen. De baggermaatschappijen namen grote werken aan in het buitenland en al het hulpmateriaal, zoals de vletten werden stante pede gekocht. Er was dus een snelle levertijd nodig en gebroeders Damen leverde ook tweedehands vletten. 

Gebroeders Damen
de gebroeders Jan(rechts) en Rien(links)

Werf Gebroeders Damen
Jan Damen links met zijn personeel van rond 1958.

Werf Gebroeders Damen
De werf rond 1968 met op de voorgrond de Spaanderbank in aanbouw.

1948 Bejo bouwnr 156

1971 Schenge bouwnr 381

De specialisatie van werkschepen is begonnen tijdens de bouw van de Deltawerken.Voor de bouw van de stormvloedkering, naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953, waren veel werkschepen nodig die door Damen zijn gebouwd. 

1966 Porzana

1950 onbekende Damenvlet

Op de werf zijn ook een aantal zeil- en motorjachten gebouwd voor watersport. Veel succes hadden zij met een motorjacht van 9 x 2,80 meter naar een ontwerp van Henk Tingen, dat echt bestemd was voor de liefhebbers. De scheepsbouwers hadden zelf ook veel plezier in dit type, dat in kader van hun bedrijf paste en voldeed aan de eisen die ze aan een ideaal pleziervaartuig stellen. Vanaf 1961 zijn er vier van gebouwd.